Conceptwet Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld overhandigd aan DNA- voorzitter

Conceptwet Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld overhandigd aan DNA- voorzitter

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft de conceptwet “Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld”, op dinsdag 27 juni 2017 aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), mevrouw drs. Jennifer Geerlings- Simons overhandigd.

Begin dit jaar is dit Comité een campagne gestart, om zo ondersteuning te vragen voor deze conceptwet. In totaal zijn er 7.030 handtekeningen verzameld. Volgens deze organisatie moeten de slachtoffers van politiek geweld niet alleen erkend worden door de overheid, maar moet dit ook in de wet worden opgenomen. Met deze wet kan de regering uitvoering geven aan de maatregelen rond de erkenning. Het Comité wil draagvlak. Gehoopt wordt, dat de DNA spoedig een aanvang zal maken met deze wet.

Het is volgens voorzitter Simons de eerste keer dat er vanuit de samenleving een voorstel komt voor het maken van een ontwerpwet. Echter is het wel voor het eerst dat dit wordt ondersteund door enkele duizenden handtekeningen. De parlementsvoorzitter zegt dat er direct naar zal worden gekeken en dan zullen net als andere voorstellen uit de samenleving, leden bereid moeten zijn om het in te dienen als een initiatiefwet. Als dit heeft plaatsgevonden, dan pas kan het voorstel door het parlement in behandeling worden genomen.

<< Terug naar berichten