Bouwstenen voor herziening van wetgeving centraal bij PGA rondetafeldiscussie

Bouwstenen voor herziening van wetgeving centraal bij PGA rondetafeldiscussie

Mensen moeten kennis maken met groepen waar zij misschien niet bekend mee zijn. Op deze manier kan discriminatie het best worden tegengegaan, zegt de voorzitter van De Nationale Assemblée drs. Jennifer Geerlings-Simons. De parlementsvoorzitter heeft op vrijdag 27 oktober 2017 de opening verricht van de eendaagse Internationale Rondetafeldiscussie over “Effectieve maatregelen tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) in Zuid-Amerika".

In de Grondwet is expliciet opgenomen, dat niemand op basis van ras, geloof, sociale status en gender in het land mag worden gediscrimineerd. Een belangrijke toevoeging is volgens mevrouw Simons “of enige andere omstandigheid”. In tegenstelling tot sommige andere landen heeft Suriname geen wetten die negatief zijn voor bepaalde doelgroepen. De DNA-voorzitter heeft verder benadrukt dat Suriname zich heeft voorgenomen om te werken aan een samenleving waarbij eenieder de kans krijgt om zich te ontplooien.

De voorzitter van de werkgroep Parliamentarians for Global Action (PGA), mr. Patrick Kensenhuis, heeft in zijn toespraak onder andere aangegeven, dat er moet worden gekeken naar de bouwstenen die worden aangedragen om na te gaan op welke wijze wetgeving moet worden herzien. Dit is nodig omdat er in het land een situatie is waarbij sommige minderheden zich uitgesloten voelen. PGA zet zich in voor de bevordering en beleving van de democratie en veiligheid voor ieder mens.

PGA heeft als doel om vrede, democratie, geslachtsgelijkheid, staatsrecht, mensenrechten, duurzame bevolkingsgroei en ontwikkeling te stimuleren en te promoten. Om deze doelstellingen te bereiken wil PGA een platform zijn waar parlementariërs geïnformeerd en gemobiliseerd kunnen worden om zich voor deze kwesties in te zetten. Er zijn 1400 parlementariërs uit 142 parlementen over de hele wereld aangesloten bij deze organisatie.

Naast Suriname hebben vertegenwoordigers uit Aruba, Guyana, Venezuela en Trinidad & Tobago deelgenomen aan deze Rondetafeldiscussie.

<< Terug naar berichten