Bijdrage DNA-voorzitter aan informatiesessie wet Beschermde Dorpsgebieden

Bijdrage DNA-voorzitter aan informatiesessie wet Beschermde Dorpsgebieden

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Geerlings – Simons, heeft op donderdag 11 en vrijdag 12 januari 2018 geparticipeerd aan informatiesessies van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) over de wet Beschermde Dorpsgebieden. Aan deze sessie hebben de Verenging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en hoofdkapiteins, kapiteins en basja’s van alle zes marron stammen in het land deelgenomen.

Voorzitter Simons is samen met andere initiatiefnemers van de wet, door het ministerie van RO uitgenodigd voor de presentaties die respectievelijk op het ministerie en in de Congreshal zijn gehouden. “Met de bestaande wet van 1982 heeft de toenmalige regering al de bedoeling gehad de gebieden te beschermen, maar die wet heeft niet gewerkt zoals verwacht, vanwege het feit dat er geen duidelijke sancties erin opgenomen waren”, stelt de voorzitter.

Met de wijzigingswet die nu is aangenomen is een toekenning van rechten in strijd met het bepaalde in de wet nu nietig. Hierdoor is er meer bescherming voor de woon- en leefgebieden van de mensen in het binnenland. De parlementsvoorzitter heeft benadrukt dat de wet niet komt aan dorpsgrenzen en ook het grondenrechtenvraagstuk niet regelt. De wet stelt slechts regels voor de overheid zodat geen grond of concessies worden gegeven in de aangegeven gebieden. De bedoeling is dat daardoor rustig door de overheid en verschillende groepen verder kan worden gewerkt aan de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk.

Naast het verbod op uitgifte van rechten zijn in de wet overgangsbepalingen opgenomen, die regelen hoe omgegaan moet worden met eerder uitgegeven rechten. Ook zijn er bepalingen opgenomen over de wijze waarop de nu indicatief aangegeven gebieden kunnen worden aangepast en is voor de uitvoering van artikel 4 lid 2 van de bestaande wet opgenomen dat het internationaal erkend FPIC principe moet worden gehanteerd bij consultatie van de mensen in het betreffende gebied. FPIC is het principe van Free Prior and Informed Consent.

Het initiatiefvoorstel is op 21 juli 2017 ingediend door de leden: drs. Jennifer Geerlings – Simons, Jennifer Vreedzaam, Marinus Bee BA en ir. Stephen Tsang. Daarna is een Commissie van Rapporteurs samengesteld, die aan de slag is gegaan met deze wet. Op 22 december 2017 is de wet met algemene 37 stemmen en met goedkeuring van alle aanwezige fracties in DNA aangenomen.

<< Terug naar berichten