Bij Klimaatworkshop DNA: Nationale en Internationale vraagstukken op agenda geplaatst

Tijdens de derde Klimaatworkshop in De Nationale Assemblée (DNA), zijn parlementsleden en deskundigen op het gebied van klimaatverandering bijeen gekomen om te discussiëren over de ontwikkelingen op dit gebied in Suriname. De workshop is gehouden op woensdag 13 december 2017 onder het thema: “Briefing session for the members of Parliament on National and International Issues pertaining to the Climate Change agenda 13th December 2017.” Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Geerlings – Simons heeft de opening verricht.

Door middel van verschillende presentaties is de geschetste situatie in Suriname, cijfermatig samengevat en gepresenteerd aan het parlement. Zo is een overzicht gegeven van de bewegingen van de nv Energie Bedrijven Suriname (EBS) bij weersomstandigheden, de impact van klimaatverandering en nog projecten die gerealiseerd moeten worden door hernieuwbare energie. Verder is de COP 23 conferentie, waaraan Suriname heeft deelgenomen, uitgebreid vertoond. Ook de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering is besproken. DNA- voorzitter Simons is verder ingegaan op de klimaatfeiten.

Volgens de parlementsvoorzitter is deze workshop belangrijk, omdat Suriname zich internationaal beweegt op het gebied van klimaatverandering. Dit betekent dat er steeds rapportage gegeven moet worden over wat er met dit vraagstuk gedaan wordt, hoe en waar er ten aanzien hiervan aangepast kan worden. Gezamenlijk zal er hiernaar gekeken worden. Voorzitter Simons hoopt dat er nu meer duidelijkheid is in de richting waarin Suriname moet opgaan. Zo kan het beleid van de regering voor de komende jaren dan bepaald worden.

<< Terug naar berichten