Begrotingsbehandeling wordt voortgezet

Begrotingsbehandeling wordt voortgezet

Het parlement is op donderdag 20 juli 2017 weer in vergadering bijeen voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017. De eerste ronde voor het parlement is afgesloten, waardoor het nu de beurt is aan de regering om op door assembleeleden gestelde vragen in te gaan. Simultaan wordt ook het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 door het hoogste orgaan van staat behandeld. Dit betekent dat parlementariërs zowel over de ontwerpbegrotingen als het OP mogen praten. 

De voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons, heeft bij aanvang van de Begrotingsbehandeling op dinsdag 27 juni 2017 onder andere aangegeven, dat er binnen 4 tot 5 weken geldende begroting is. 

Tijdens de vergadering heeft de assembleevoorzitter gesproken over de wijzigingen bij de ministeries van Handel en Industrie (HI) en Openbare Werken (OW). Met de opheffing van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is Toerisme toegevoegd aan het ministerie van HI. Communicatie en Transport zijn nu ondergebracht bij het departement van OW. Met het opheffen van het ministerie van TCT is ook de vaste commissie in het parlement afgeschaft. 

Verder heeft mevrouw Simons aangegeven, dat om de begrotingen van de ministeries van HI&T en OWT&C te kunnen vaststellen er andere begrotingen moeten worden ingediend. De regering zal de eerder ingediende begroting voor TCT moeten intrekken en twee wijzigingsvoorstellen voor de twee ministeries, die nieuwe taken erbij hebben gekregen, moeten indienen. De DNA-voorzitter benadrukt dat de begrotingsbehandeling niet afgerond kan worden als dit niet wordt gedaan. 

Sprekerslijst begrotingsbehandeling dienstjaar 2017

<< Terug naar berichten