Begrotingsbehandeling start medio januari

De Nationale Assemblée (DNA) maakt medio januari een aanvang met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019. Deze begroting is op 1 oktober 2018 ingediend. Voorafgaand aan de behandeling van de ontwerpbegrotingen, vinden de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) plaats. De APB begint op 15 januari 2019.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, drs. Oesman Wangsabesari, Diana Pokie, drs. Celsius Waterberg, Carl Breeveld BTh, Jennifer Vreedzaam, drs. William Waidoe, Wendell Asadang BSc, dr. Gregory Rusland, mr. Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves jardin de Ponte, drs. Rossellie Cotino MSc, Krishnakoemarie Mathoera MPA en Yvonne Maabo.

<< Terug naar berichten