Begrotingsbehandeling start in december

De Nationale Assemblée (DNA) maakt op maandag 17 december 2018 een aanvang met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019. Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten van alle 16 ministeries behandeld. De ontwerp Staatsbegroting is op 1 oktober 2018 ingediend.

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons zegt, dat de planning is om vóór het einde van dit jaar de eerste ronde voor het parlement af te ronden. In 2019 wordt dan de behandeling van deze ontwerpwet voortgezet.

Momenteel zijn de vaste commissies in het parlement bezig de planning en begrotingen van de verschillende ministeries te bespreken. Daarna wordt verslag uitgebracht aan de Begrotingscommissie, die op haar beurt de aanbevelingen zal verwerken in een eindverslag.

De Commissie van Rapporteurs betaat uit de leden: drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, drs. Oesman Wangsabesari, Diana Pokie, drs. Celsius Waterberg, Carl Breeveld BTh, Jennifer Vreedzaam, drs. William Waidoe, Wendell Asadang BSc, dr. Gregory Rusland, mr. Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves jardin de Ponte, drs. Rossellie Cotino MSc, Krishnakoemarie Mathoera MPA en Yvonne Maabo.

<< Terug naar berichten