Basis gelegd bij ondertekening overeenkomst tussen SPSB en VMSS

Basis gelegd bij ondertekening overeenkomst tussen SPSB en VMSS

De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en de Vereniging van Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) hebben op maandag 30 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van 35 woningen te Waterland. Deze woningen zijn bestemd voor de leden van deze vereniging. Ter gelegenheid van dit heuglijk feit zijn de aanwezigen toegesproken door de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Geerlings-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva MPA LLB., die de ondersteuners zijn van dit project.

In eerste instantie hadden de percelen een grootte van 1000 m², waardoor twintig studenten geaccommodeerd zouden worden. Op voorstel van de DNA-voorzitter zijn de percelen herverdeeld en kunnen uiteindelijk 35 leden van de vereniging in aanmerking komen. In juli 2017 hebben de SPSB en VMSS een memorandum of understanding getekend. “De vorige keer heb ik aangegeven, dat wij uitkijken naar het moment dat we huizen zullen zien, maar dat moment lijkt nu tastbaar te worden. Wij hopen dat met dit project we niet opnieuw een generatie krijgen die dertig jaar registreert voor een huis en het toch niet krijgt. Nu wordt die inhaalslag gemaakt en dat geeft aan dat de regering en de bank de inhaalslag maken”, zegt de parlementsvoorzitter. Suriname gaat volgens de DNA-voorzitter een tijd tegemoet waar het huisvestingsprobleem op structurele wijze wordt aangepakt.

De vicevoorzitter van het parlement is tijdens zijn toespraak ingegaan op het ontstaan van dit idee. Nadat het plan met de VMSS-voorzitter, Paul van Dun, is besproken heeft vicevoorzitter Bouva de parlementsvoorzitter benaderd en vervolgens contact opgenomen met de bank.  “De 35 woningen zijn een druppel op een gloeiende plaat, maar tegelijkertijd wordt de basis gelegd voor 35 gezinnen en is de eerste stap gezet. Ik heb in opdracht van het VMSS - bestuur gesproken met de minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer voor de tweede fase van het project en daar praten we over minimaal 150 woningen die vrij zullen komen,” heeft de vicevoorzitter meegedeeld. De vicevoorzitter heeft beloofd het project verder te ondersteunen.

<< Terug naar berichten