Arbeidsbemiddelingswet 2017 goedgekeurd

Arbeidsbemiddelingswet 2017 goedgekeurd

Op dinsdag 6 juni 2017 is de Arbeidsbemiddelingswet 2017 met algemene 35 stemmen door De Nationale Assemblée (DNA) aangenomen. Deze wet beoogt de vraag en aanbod van arbeidskrachten met elkaar in contact te brengen. De bedoeling van arbeidsbemiddeling is om werkloosheid, die het gevolg is van onbekendheid met vacatures, tot een minimum terug te brengen.  Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Geerlings- Simons heeft de samenleving gefeliciteerd met de aanname van dit wetsproduct. Mevrouw Simons heeft erop gewezen, dat dit getuigt van een gedegen voorbereiding in commissieverband, waardoor er in de plenaire openbare vergadering efficiënt is vergaderd.

Intussen is de zesde arbeidswet goedgekeurd. De voorzitter van de commissie van rapporteurs drs. André Misiekaba heeft de regering en minister van Arbeid opgeroepen erop toe te zien dat deze wet wordt nageleefd en vraagt versterking van de unit Arbeidsbemiddeling. De commissievoorzitter pleit verder voor het toekennen van meer bevoegdheden aan de dienst Arbeidsinspectie en de versterking van deze afdeling met menskracht en financiën. In de commissie van rapporteurs hebben verder zitting: ir. Stephen Tsang, Ingrid Karta-Bink, Silvana Afonsoewa, Krishnakoemarie Mathoera MPA, Glenn Sapoen en Dinotha Vorswijk BSc.

<< Terug naar berichten