Anti-corruptiewet en wet op Jaarrekening kamerbreed aangenomen

Anti-corruptiewet en wet op Jaarrekening kamerbreed aangenomen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 31 augustus 2017 twee wetten aangenomen. Rond kwart over zeven ’s avonds is de wet op Jaarrekeningen met algemene 38 stemmen aangenomen. De meeste voorstellen van het parlement zijn meegenomen door de regering. Rond half tien in de avond is de Anticorruptiewet met algemene veertig stemmen goedgekeurd.

Vicevoorzitter, Melvin Bouva MPA LLB, die de vergadering heeft geleid, zegt dat de wet op Jaarrekening bedoeld is voor het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en verschillende instanties binnen de overheid. Met de aanname van de wet is gewerkt aan een goede aanzet om verder te werken aan transparantie, goed bestuur en controle die noodzakelijk is voor Surinaamse bedrijven. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, drs. Amzad Abdoel, noemt dit de eerste wet voor transparantie en bestrijding van corruptie.

Minister Soewarto Moestadja zegt dat dit wetsproduct Suriname een stap verder brengt in de richting van ordening van de financiële sector en ondernemend Suriname. De regering zal alles aanwenden en benutten om de wetten die de afgelopen periode tot stand zijn gebracht goed uit de verf laten komen en de transparantie in onze economie te vergroten.

Met de Anticorruptiewet is het parlement op 19 november 2015 aan de slag gegaan. Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Geerlings- Simons zegt dat voorafgaand aan de goedkeuring er een reeks vergaderingen zijn gehouden, discussies zijn geweest en wijzigingen zijn aangebracht. Er wordt volgens de DNA-voorzitter in dit wetsproduct behoorlijk aandacht aan preventie van corruptie besteed. Met de goedkeuring van deze twee wetten gaat het parlement met reces. De eerstvolgende vergadering is op 29 september 2017, wanneer president Desi Bouterse zijn jaarrede zal houden.

 

<< Terug naar berichten