151 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname

151 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname

Vandaag, maandag 8 mei 2017, is het 151 jaar geleden dat het Parlement in de Republiek Suriname is ingesteld. Dit is het resultaat van de verkiezingen die op 5 april 1866 zijn gehouden. De eerste zitting is officieel geopend op 8 mei 1866.

Onze eerste volksvertegenwoordiging heette de Koloniale Staten en bestond uit 13 leden. In die tijd werden mannen, die 60 gulden betaalden aan belastingen, gekozen tot parlementslid (Censuskiesrecht).

In 1936 is de naam gewijzigd in de Staten van Suriname en telde 15 leden. Het Capaciteitskiesrecht is ingevoerd, waarbij de kiezers, alleen mannen, in het bezit van een diploma moesten zijn. Hiermee konden zij aangeven, dat zij een bepaalde algemene ontwikkeling hadden.

Een belangrijke verandering heeft in 1948 plaatsgevonden. Het Algemeen Kiesrecht is toen ingevoerd, waarbij alle mannen vanaf 25 jaar hun stem mochten uitbrengen. Toen is het aantal parlementariërs opnieuw opgevoerd. Het parlement telde toen 21 leden. In 1963 is er weer een verandering opgetreden waarbij de volksvertegenwoordiging toen 36 leden telde en in 1966, 39.

Ontwikkeling na de onafhankelijkheid

Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden en de naam van de volksvertegenwoordiging is toen gewijzigd in het Parlement van de Republiek Suriname. Na de staatsgreep van 1980 is de Grondwet buiten werking gesteld en werden wettelijke regelingen (decreten) uitgebracht door het militair gezag en de regering. Op 1 januari 1985 is een benoemde Nationale Assemblee ingesteld, die bestond uit 31 leden. Deze volksvertegenwoordiging was bedoeld als overgangsparlement, namelijk de overgang van een militair gezag naar een democratisch bestuur. In 1987 is de nieuwe Grondwet bekrachtigd. Onze volksvertegenwoordiging heet vanaf toen De Nationale Assemblée van Suriname (DNA). Het parlement telt vanaf na de verkiezingen van 25 november 1987, 51 leden.

Als gevolg van een tweede coup, de zogenoemde telefoon-of kerstcoup- op 24 december 1990, zijn er opnieuw vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 25 mei 1991.
Daarna weer op 23 mei 1996 verkiezingen.

Het historisch gebouw van De Nationale Assemblée is op 1 augustus 1996 geheel door brand verwoest. Dit gebouw, dat dateerde uit de 18e eeuw, is in mei 1887 in gebruik genomen door de Koloniale Staten, die voorheen gevestigd was in een pand waar nu de Republic Bank staat.
De Nationale Assemblée werd tot december 1996 tijdelijk gehuisvest op één van de etages van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Daarna verhuisde men naar het oud Park-gebouw aan het Onafhankelijkheidsplein, alwaar zij tot nu toe gehuisvest is.

Als gevolg van het voortijdig beëindigen van de zittingsperiode, vonden op 25 mei 2000 algemene, geheime en vrije verkiezingen plaats voor De Nationale Assemblée, de districts- en ressortraden.

Voorzitters vanaf 1969

Naam                                                                        Periode

mr. J. Lachmon

18-11-1969 tot 15-12-1973

O.W. van Genderen

15-12-1973 tot 28-12-1973

E.L.A Wijntuin

28-12- 1973 tot 15-08-1980

drs. U.E Aron

15-01-1986 tot 10-12- 1987

mr. J. Lachmon

14-12-1987 tot 08-07-1991

 

09-07-1991 tot 08-07-1996

 

09-07-1996 tot 09-10-1996

M. Djwalapersad

10-10-1996 tot 23-07-2000

mr. J. Lachmon

24-07-2000 tot 19-10-2001

R .Sardjoe

06-11- 2001 tot 30-06-2005

S.P. Somohardjo

30-06-2005 tot 30-06-2010

drs. J. Geerlings- Simons

30-06-2010 tot 30-06- 2015

drs. J. Geerlings - Simons

30-06- 2015 tot heden

<< Terug naar berichten