Universiteitsstudenten overhandigen onderzoeksverslag aan DNA-voorzitter

Universiteitsstudenten overhandigen onderzoeksverslag aan DNA-voorzitter

Drie studenten van de studierichting Public Administration (PA) van de Anton de Kom universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben een onderzoeksverslag overhandigd aan parlementsvoorzitter drs. Jennifer Geerlings- Simons. De overhandiging van het verslag door Tasmara Pique, Conchita Redan, Seraphine Lila en begeleider Ine Apapoe heeft op vrijdag 16 juni 2017 in het parlementsgebouw plaatsgevonden.

Het verslag getiteld “De kracht van de Surinaamse samenleving”, is geschreven door de PA- studenten en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. De voorzitter vindt het prijzenswaardig dat er onderzoek gedaan is, omdat dit voor het maken van beleid belangrijk is.

De Nationale Assemblée en het Bestuur van AdeKUS zijn op 6 november 2012 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om jonge Surinamers in de gelegenheid te stellen, ter afronding van hun studie, ervaring op te doen. Dit op een wijze die een bijdrage levert aan de beleidsontwikkeling en zodoende ook de rol van AdeKUS als ontwikkelingsuniversiteit zal versterken.

Verder is in de overeenkomst opgenomen wat de doelstelling is voor de AdeKUS studenten, wat de onderzoeksgebieden zijn, de toegepaste methoden van onderzoek en overeengekomen afspraken. De opgedane kennis en ervaring van dit project is door de studenten zelf in het boek verwerkt.

<< Terug naar berichten