UNICEF overhandigt data rapport inzake geweld tegen kinderen aan DNA-voorzitter

UNICEF overhandigt data rapport inzake geweld tegen kinderen aan DNA-voorzitter

"Kinderen betalen een hoge prijs voor de verschillende vormen van geweld. Alle actoren moeten samenwerken om alle vormen van geweld tegen kinderen te stoppen. " Aldus Sylvia Fouet, vertegenwoordiger van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) voor Suriname en Guyana.

Op dinsdag 26 juni 2018 heeft de officiële overhandiging plaatsgevonden tussen UNICEF Suriname en De Nationale Assemblée (DNA) van de twee  samenvattingen van het onderzoek naar geweld tegen kinderen; het moeder- en het scholierenonderzoek.

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Geerlings – Simons heeft aangegeven te hebben gewacht op dit moment. Dit is het derde project dat door de DNA en het UNICEF succesvol is uitgevoerd.  Tijdens het gesprek over vervolgactiviteiten, heeft de voorzitter het voorstel gedaan om het probleem van de tienerzwangerschappen door een gericht meerjarenprogramma aan te pakken.

Onderzoek

Het Violence Against Children-onderzoek is in 2017 uitgevoerd door het Instituut for Graduate Studies (IGSR),  in opdracht van de DNA met ondersteuning van UNICEF Suriname. Het onderzoek omvat geweld tegen kinderen in detentie, geweld tegen kinderen met een beperking, kinderen in zorginstellingen en geweld tegen kinderen en dienstverleners. Het onderzoek bevat ook een analyse van de nationale respons: bestaande wetgeving, instituten, programma’s en beleid voor bescherming van kinderen. Het totale pakket van de  rapporten wordt binnen een maand beschikbaar gesteld.

In het kader van het 5-jarig samenwerkingsprogramma met de regering van Suriname voor de periode 2017-2021 zijn ''Safety & Justice” (bescherming en veiligheid) voor kinderen belangrijke prioriteitsgebieden. UNICEF ondersteunt onder andere  het beschikbaar hebben van informatie over geweld tegen kinderen om de onderliggende oorzaken beter te begrijpen. Geweld is er overal en vindt plaats  in verschillende  leeftijden en lagen van de bevolking. Het kan vele vormen aannemen, zoals fysiek, seksueel, emotioneel of verbaal geweld, verwaarlozing of ontbering.

Geweld tegen kinderen is een stille epidemie. Sociale stigma, gebrek aan diensten en de heersende opvatting dat geweld in sommige vormen aanvaardbaar is, dragen bij aan de verborgen aard van deze misdaden tegen kinderen. In Suriname (zoals in de regio) is de prevalentie van geweld tegen kinderen hoog.

Er zijn een aanzienlijk aantal kinderen in Suriname, die te maken krijgen met verschillende vormen van geweld in de thuissituatie of in instellingen. Uit het onderzoek blijkt dat 81% van kinderen (2-14 jaar oud) tenminste één vorm van gewelddadig psychisch of fysiek geweld ondergaan; straf door een lid van het huishouden en 60% zijn onderworpen aan fysieke straffen. Het geweld in het basisonderwijs is opmerkelijk hoog (47%) vergeleken met  het secundair onderwijs. Pesten is ook het hoogst in het basisonderwijs (35%). Fysiek en psychologisch geweld thuis wordt meestal door ouders, vaker de moeder, gepleegd.

Geweld wordt vaak gezien als onderdeel van de opvoeding thuis en wordt sociaal geaccepteerd door ouders en kinderen. Geregistreerd geweld is slechts het topje van de ijsberg. Het aantal kinderen dat jaarlijks fysiek geweld ervaart waarbij sprake is van verwondingen, wordt geschat op 5.000, de omvang van seksueel geweld wordt geschat op 8.000 per jaar.

Met de steun van UNICEF Suriname heeft de regering actie ondernomen om dit probleem aan te pakken.' Ik ben Suriname’ (IKBeN), is het integrale netwerk voor kinderbescherming, bestaande uit het kabinet van de first lady, het parlement, alle ministeries en UNICEF, opgericht om op een geïntegreerde manier te werken aan de bescherming van kinderen. Het netwerk wordt geleid door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Met de officiële publicatie van de rapporten, zijn de volgende stappen om de gegevens te gebruiken voor beleid en wetgeving. Er zullen ook bewustwordingscampagnes worden geïmplementeerd via onder andere sociale media met het parlement, UNICEF en haar partners voor kinderbescherming.

"Het doorbreken van de stilte over geweld tegen kinderen vereist toewijding en leiderschap op alle niveaus van de samenleving, van ouders tot zorgverleners, leraren, artsen en leiders. UNICEF en onze partners werken samen om ervoor te zorgen dat kinderen in Suriname beschermd worden tegen elke vorm van geweld. "

<< Terug naar berichten