Rekenkamer overhandigt rapporten aan DNA

Rekenkamer overhandigt rapporten aan DNA

De voorzitter van de Rekenkamer, mevrouw Charmaine Felter, heeft het Rekenkamerverslag van het dienstjaar 2020 aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B overhandigd.  Het rapport inzake onderzoek juiste en rechtmatige besteding van middelen uit het COVID-19- fonds is ook toegevoegd. Voorzitter Bee is ingenomen met het feit dat instituten zich van hun taken kwijten en verslag doen. Hij hoopt dat deze trend wordt voortgezet.

<< Terug naar berichten