Rekenkamer overhandigd bevindingen over dienstjaar 2021 aan voorzitter Bee

Rekenkamer overhandigd bevindingen over dienstjaar 2021 aan voorzitter Bee

Conform haar wettelijke taak heeft de Rekenkamer op woensdag 30 maart 2022 het jaarverslag over het dienstjaar 2021 en het rapport van bevindingen (Controle begrotingsrekening van het dienstjaar 2017) overhandigd aan Marinus Bee MSc. LL.B, de voorzitter van De Nationale Assemblee.

De verrichtingen, de financiële situatie van de Rekenkamer, de uitdagingen en het verslag over de controle van de begrotingsrekeningen van ministeries en de rechtmatigheidsonderzoeken die verricht zijn door het auditteam zijn onder andere opgenomen in het verslag. Shaan Bhoendie, voorzitter van de Rekenkamer hoopt op een nauwere samenwerking met het parlement om te komen tot goede verantwoording en rapportages.

Parlementsvoorzitter, Bee, stelt het zeer op prijs dat met de overhandiging de wettelijke regels worden nageleefd. Hiermee benadrukt hij hoe belangrijk sterke instituten noodzakelijk zijn voor de opbouw van een land. De twee rapportages komen net optijd voor de begrotingsbehandeling. De leden van het parlement kunnen die dan als naslagwerk gebruiken.

<< Terug naar berichten