Medische Zending overhandigd Beleidsplan 2022-2024 aan DNA voorzitter

Medische Zending overhandigd Beleidsplan 2022-2024 aan DNA voorzitter

Parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B, heeft op donderdag 31 maart 2022 een exemplaar van het beleidsplan 2022-2024; “Overleven en excelleren in uitdagende tijden door Teamwerk, Focus en Passie bij de toepassing van MZ-integrated Primary Health Care”, ontvangen.

De doelstellingen, missie, visie, kernwaarden die de basis vormen voor de handelingen, keuzes en interactie; zowel professioneel als met de sociale contacten, evaluatie van de beleidsperiode 2019-2021, uitgangspunten en analyse bij meerjarenbeleidsplanning, doelformulering 2022-2024 en het financieel beheer en fondsverwerving zijn onder andere in het verslag opgenomen.

De economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in Suriname vanaf het eerste kwartaal 2019 en de bijkomende uitdagingen veroorzaakt door de pandemie vanaf 2020 zijn van grote invloed op de gezondheidszorg. De passie van de werkers in het veld en op het coördinatiecentrum demonstreren bij het aanbieden van geïntegreerde primaire zorg, blijft niet ongemerkt. In partnerschap met de overheid en andere financierders is de organisatie onder uitdagende omstandigheden continu aan het verbeteren en het uitbreiden van de zorg.

Directeur van de Medische Zending, Herman Jintie ziet graag dat dit document wordt meegenomen tijdens de aankomende begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée.

<< Terug naar berichten