DNA-voorzitter ontvangt verslag 2018 van Rekenkamer

DNA-voorzitter ontvangt verslag 2018 van Rekenkamer

De voorzitter van de Rekenkamer, mevrouw Charmain Felter heeft op 29 maart 2019 het verslag van de Rekenkamer over het jaar 2018 overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Simons. Bijgaand is ook het rapport rechtsgelijkheid en rechtmatigheid van gronduitgifte door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer overhandigd.

<< Terug naar berichten