Vicevoorzitter leidt algemene vergadering IPU

Vicevoorzitter leidt algemene vergadering IPU

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Melvin Bouva MPA LLB., heeft de Algemene Vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) op woensdag 28 maart 2018 in Genève, Zwitserland, voorgezeten. Doorgaans worden aanwezige voorzitters en of vicevoorzitters op basis van een voordracht of vanwege ervaring en andere relevante criteria door de leiding van de IPU aangewezen als voorzitter van de algemene vergadering. Voor Suriname is deze aangelegenheid bijzonder uniek, omdat het de positie van het land versterkt binnen deze internationale organisatie. Onlangs heeft Suriname ook bestuurszetels verworven binnen de Geopolitieke groep van Zuid - Amerika en het Caribisch gebied (Grulac) en het bestuur van het Forum Young IPU. Naast de delegatieleider Bouva, hebben de leden Aida Nading en Diana Pokie ook deel uitgemaakt van de parlementaire vertegenwoordiging in Zwitserland.

Tijdens de vergadering heeft de Surinaamse delegatie de getekende Common Principles for support to Parliaments (de gemeenschappelijke beginselen voor steun aan parlementen), officieel aangeboden aan de secretaris - generaal van de IPU, de heer Martin Chungong. De principes zijn in 2014 ontwikkeld door een groep parlementen en partners die door de IPU zijn bijeengeroepen. Deze zijn op 13 maart 2018 unaniem goedgekeurd in de Huishoudelijke Vergadering van de DNA. Zij onderstrepen het belang van een holistische en alomvattende aanpak van technische samenwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de institutionele, economische, politieke en sociale bijzonderheden van een bepaald land. Deze principes zijn een uitnodiging aan alle parlementen en partners om samen te werken ter verbetering van de kwaliteit van de steun aan parlementen.

De vicevoorzitter heeft hiernaast ook de algemene vergadering toegesproken namens het bestuur van de Forum of Young Parliaments. “We zijn ervan overtuigd, dat als de IPU het voortouw neemt bij het vaststellen van een internationaal erkend doel voor jeugdparticipatie in het parlement, dit tot een sterke verbetering zal leiden. In dit verband verwelkomen wij de goedkeuring door het Uitvoerend Comité van de voorgestelde amendementen van de IPU om de participatie van jongeren in de IPU te vergroten. Als jonge afgevaardigden van de IPU zijn we er trots op, dat onze organisatie een leidende rol heeft gespeeld op het gebied van jongerenparticipatie en empowerment”, stelt de vicevoorzitter van de DNA tijdens de algemene vergadering van de IPU.

Grulac en Golfcrisis

Tijdens een bilateraal overleg tussen de geopolitieke groep van de Grulac en een delegatie van de Raad van Qatar, is dringend aandacht gevraagd voor de crisis binnen de Golfstaten waarbij volgens de verkregen informatie de Verenigde Emiraten, Egypte, Bahrein en Saudi Arabië alle politieke en economische banden met Qatar hebben verbroken vanwege vermeende betrokkenheid met financiering van terrorisme. Echter is dit door Qatar weersproken.

De vicevoorzitter, die deze vergadering als waarnemend voorzitter van Grulac heeft geleid, heeft geconcludeerd dat hij en de overige vertegenwoordigers van de groep de informatie zullen bestuderen en verder in contact zullen treden met de andere partij(en).

Verder heeft de algemene vergadering de resoluties ten aanzien van regulering van migratie aangenomen. Naar aanleiding van het dringende item is ook een resolutie over het ernstig conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Palestina aangenomen. Parlementen zijn opgeroepen om de resoluties te bespreken met hun regeringsvertegenwoordigers. Na rapportage in de DNA zal Suriname zijn standpunt bepalen.

<< Terug naar berichten