Vicevoorzitter DNA spreekt 137ste IPU-vergadering toe

Vicevoorzitter DNA spreekt 137ste IPU-vergadering toe

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), de heer Melvin Bouva MPA LLB, heeft tijdens zijn toespraak op de 137ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Rusland, het belang van cultureel en religieus pluralisme benadrukt en ook aangegeven hoe Suriname hiermee omgaat.

De heer Bouva benadrukt dat niet alleen de ontwikkeling van de cultuur belangrijk, maar ook het behoud daarvan. Vandaar dat een solide cultuurbeleid van groot belang is om de doelstellingen voor een vreedzame samenleving te bereiken. “Integratie van het cultuurbeleid door het verminderen van armoede, het creëren van gemeenschapsontwikkelingsprogramma's en voorwaarden zijn nodig voor een mensgerichte rechtvaardige ontwikkeling en natievorming. Zoals wij allemaal weten is integratie met andere beleidsterreinen de sleutel tot een succesvolle cultuurontwikkeling”, stelt de vicevoorzitter.

Multicultureel

Verder heeft de heer Bouva meegedeeld, dat Suriname één van de meest multiculturele landen in de wereld is. Een zeer bekend voorbeeld van ons vreedzaam land is een moskee en een synagoge die naast elkaar staan. Verder bestaat de samenleving uit verschillende bevolkingsgroepen met elk hun eigen religie, cultuur, tradities en leefgewoonten. Desondanks is Suriname in alle opzichten een vreedzame samenleving die elkaar respecteert. “Ik hoop dat Suriname het voorbeeld kan blijven voor de wereld. Een wereld waar er wederzijds respect is voor elkaars verschillen vormt een fundament voor vrede en voorspoed. Daarom moeten wij als leiders het goede voorbeeld geven en actie ondernemen”, zegt de vicevoorzitter van de DNA.

Verkiezing

Tijdens de vergadering hebben IPU-leden een resolutie aangenomen, die kernelementen bevat zoals een partnerschap tussen mannen en vrouwen in het voeren van maatschappelijke zaken, een onafhankelijke rechterlijke macht, vrije- en eerlijke verkiezingen, open en vrije media, parlementair toezicht en de bescherming van de rechten van minderheden en kwetsbare of gemarginaliseerde groepen.

De verkiezingen voor een nieuwe IPU-president hebben ook plaatsgevonden. In een uitgegeven verklaring spreekt de organisatie van een historisch moment, aangezien twee vrouwen zich verkiesbaar hebben gesteld. Mevrouw Gabriela Cuevas uit Mexico, is gekozen als president van de IPU.

 

<< Terug naar berichten