Vicevoorzitter Bouva unaniem gekozen tot president Forum of Young Parliamentarians IPU

Vicevoorzitter Bouva unaniem gekozen tot president Forum of Young Parliamentarians IPU

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Melvin Bouva MPA LLB, is tijdens de 140ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), unaniem gekozen tot president van het bestuur van het Forum van Young Parliamentarians van deze wereldorganisatie. Het forum is het statutair ingesteld orgaan dat de IPU in 2013 heeft opgericht om volksvertegenwoordigers tot en met de leeftijd van 45 jaar te organiseren en hun specifieke belangen binnen de organisatie en wereldwijd te behartigen.

Met deze verkiezing heeft de heer Bouva tevens een zetel in het hoofdbestuur (Executive Committee) binnen de grootste wereldorganisatie van parlementen verkregen. Het is de eerste keer dat Suriname zo’n hoge functie invult binnen deze organisatie. De voordracht van de vicevoorzitter van de DNA is breed gedragen vanuit de geopolitieke groep van Latijns - Amerikaanse en Caribische landen (Grulac) alsook het nieuw gekozen bestuur van het Forum. Staande de vergadering heeft de tegenkandidaat uit Pakistan zich teruggetrokken en de voordracht van Suriname ondersteund.

Institutionele versterking

Met deze verkiezing neemt de vicevoorzitter de hamer over van de Ugandese, Maurine Ousine. De nieuwbakken president wil zich de komende twee jaar richten op de institutionele versterking van het Forum, capaciteitsversterking van zijn leden en betrokkenheid van parlementariërs bij de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Verder heeft hij in zijn acceptatiespeech aangekondigd uitvoering te zullen helpen geven aan de adequate uitvoering van het Strategisch Plan van de IPU 2017-2021 en de rol van het Forum daarin. 

De Board of Young Parliamenterians zal in deze periode ingevolge zijn doelstelling verder een ​​speerpunt vormen om de participatie van jongeren in parlementen te bevorderen en ervoor te zorgen dat jonge parlementsleden een volwaardige rol vervullen in het parlementaire werk. Tevens zal het Forum zich blijven inzetten dat de stem van de jeugd ook wordt gehoord in de wereldwijde politieke besluitvorming, zowel door een grotere deelname van jonge parlementsleden aan IPU-vergaderingen en andere internationale organisaties.

Naast Suriname heeft Mexico namens Grulac zitting in het bestuur. De overige landen die in het bestuur zitting hebben zijn: Rusland, Kazakhstan, Oman, Kuweit, Italië, Duitsland, Burkina Faso en het Afrikaanse Gabon. 

De delegatie die de 140ste IPU – vergadering heeft bijgewoond heeft naast  vicevoorzitter Bouva verder bestaan uit de leden Roché Hopkinson, Diana Pokie en de subsitituut - griffier mr. Agatha Ramdass. Aan de bijeenkomst, die van 6  tot en met 10 april 2019 is gehouden in Doha, Qatar hebben ruim 160 landen geparticipeerd.

<< Terug naar berichten