Suriname levert bijdrage aan algemeen debat bij de IPU

Suriname levert bijdrage aan algemeen debat bij de IPU

Het DNA-lid Na-omi Samidin, heeft de 141ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) toegesproken bij het algemeen debat “Versterking van het internationaal recht: Parlementaire rollen, mechanismen en de bijdrage van regionale samenwerking.” Mevrouw Samidin vertegenwoordigt het parlement samen met de leden Melvin Bouva MPA LLB (delegatieleider) en Marinus Bee LL.B in Belgrado, Servië.

In haar toespraak heeft het lid gesproken over de visie van Suriname met betrekking tot versterking van het internationaal recht. Geen enkel land kan alleen een veiligere en betere wereld creëren. Met deze naar buiten gerichte ideologie bevordert Suriname beleid voor de bescherming van het leven, de vrijheid, de welvaart en eigendom van zijn burgers.

Suriname is verbonden aan verschillende organisaties zoals de Verenigde Naties (VN), Caribische Gemeenschap (Caricom), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR), evenals andere internationale en regionale instellingen en organisaties.

“Op parlementair niveau zet Suriname zich in voor de IPU, Wereldhandelsorganisatie (WTO), ParlAmericas, de Afrikaanse Caribische Stille Oceaan, Europese Unie (ACS-EU) en andere internationale en regionale instellingen en organisaties. Suriname heeft begin dit jaar een regionale IPU-bijeenkomst georganiseerd, later in het jaar de EU & ACP-bijeenkomst en een ParlAmericas-bijeenkomst. Met deze bijeenkomsten levert Suriname actief een bijdrage als regionaal land om het doel van regionale samenwerking te helpen bereiken”, zegt mevrouw Samidin.

Hoewel de regering van Suriname op een groot aantal fronten acties heeft ondernomen in de strijd tegen het terrorisme, erkent zij dat verdere wetgeving nodig is om volledig aan haar verplichtingen te voldoen en zal zij hiervoor juridische technische bijstand blijven zoeken en hulp blijven bieden

<< Terug naar berichten