Parlementaire delegatie participeert aan 144ste IPU Assembly

Parlementaire delegatie participeert aan 144ste IPU Assembly

Een parlementaire delegatie heeft Suriname vertegenwoordigd op de 144ste IPU Assembly in Nusa Dua, Bali, Indonesia. De vergadering is gehouden van 20 tot en met 24 maart 2022. De delegatie heeft aan de meetings geparticipeerd onderleiding van fractieleider drs. Asiskumar Gajadien en heeft verder bestaan uit de leden: Melvin Bouva MPA LL.B en Soerjani Mingoen.

 

Samenwerking IPU landen

Het belang van het deelnemen aan deze meetings is dat er met de verschillende parlementen informatie en kennis wordt uitgewisseld voor het versterken van de relatie en samenwerking met de IPU landen. Tijdens deze meetings zijn er onderzoeken en besluiten genomen over een groot aantal zaken die gerelateerd zijn aan het functioneren en activiteiten van de IPU. Er zijn resoluties geadopteerd over onderwerpen die noodzakelijk zijn voor het parlement alsook onderwerpen die voor de wereldbevolking van belang zijn zoals de oorlog tussen Ukraine en Rusland, Covid-19 Pandemie en bovenal klimaatsverandering.

 

Participatie aan de GRULAC meeting

Fractieleider Gajadien heeft geparticipeerd aan de vergadering van de geopolitieke groep van Latijns- Amerika en Caribisch gebied in de IPU ( GRULAC). Hierbij heeft hij ook zijn functie als lid van de Standing committee to promote Respect for Humanitarian Law terug gegeven aan de Grulac om het in te vullen.Tevens is het besluit genomen om als emergency item te gaan om de situatie van Ukrainie.

Gajadien, heeft uit hoofde van president van de Standing committee for Democracy and Human Rights van IPU deelgenomen aan de besloten meeting voor Gouvering Council waarbij waarbij het verloop van de IPU meeting uiteen werd gezet. Tevens is ondermeer de adaptatie van IPU strategie 2022-2026 besproken, alsmede de effectiviteit van betrokkenheid van de landen. Zo zullen ondermeer in het Caribisch gebied meer gedaan worden voor het instaat stellen van de landen om mee te participeren.

Het thema van de General Debate voor deze Assembly was “Getting to zero: Mobilizing parliaments to act on climate change”. Hierbij hebben alle landen hun bijdrage geleverd en hun ervaringen gedeeld op dit vraagstuk. Assembleelid Gajadien heeft zijn statement gemaakt waarin duidelijk de kwetsbaarheid van klimaatsverandering voor Suriname is aangegeven.

Na de opening van de Gouverning Council zijn de emergency items behandeld en ingediend door Ukraine, New Zealand en Indonesie. Ukraine trok de emergency item in en vroeg de ondersteuning van de Assembly om de emergency items van New Zeeland te ondersteunen welke inhoud “Peacefull resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter of the United Nations and territorial integrity”. De emergency item van new Zealand en Indonesië werd in stemming gebracht. De meerderheid ging naar new Zealand. Suriname stemde ook mee. Dit item werd breedvoerig besproken door alle geopolitieke groepen waarbij zij hun inzichten en bijdrage hebben geleverd om zo spoedig mogelijk de oorlog tussen Ukraine en Rusland te doen beëindigen. De heer M. Bouva maakte zijn statement namens Suriname over deze kwestie.

Naast de General Debate end Gouverning Council heeft de delegatie deelgenomen in verschillende comités en fora zoals:

-          Forum of Women Parliamentarians.

-          Forum of Young Parliamentarians.

-          Working group on science and Technology (S&T)

-          Standing Committee for Democracy and Human Rights

 

Standing Committee for Democracy and Human Rights

Assembleelid Gajadien heeft als President van de Standing Committee for Democracy and Human Rights de vergadering geleid, waarbij er debatten zijn gevoerd over 2 belangrijke onderwerpen:

1. Een resolutie samenstellen die tijdens de 145ste zal worden afgerond over kwestie, 
parlementaire stimulans aan lokale en regionale ontwikkeling van landen waar de
internationale migratie heel hoog is, het stoppen van alle vormen van mensenhandel en
mensenrechtenschendingen.
2. De rol van parlementen bij het implementeren van gezondheidsmaatregelen tijdens 
een pandemie met behoud van burgerlijke vrijheden.
 

De delegatie heeft verder ook deelgenomen aan de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) meeting voor de griffiers, waarbij verschillende thema’s breedvoerig zijn besproken. De volgende zaken zijn besproken:

  • Reizen door parlementsleden: regels voor onkosten en vergoedingen”;
  • Renovatie van parlement gebouwen: hoe kunnen we een balans vinden tussen voorbereiding op afstand en fysieke procedures in de parlementaire gebouwen voor de toekomst;
  • Inbouwen van een pensioensysteem voor gewezen leden;
  • Ondersteunen van leden die vrijwillig hun zetel inleveren;
  • Ondersteunen van leden die hun zetel verliezen;
  • Hoe vind de selectie van een Griffier plaatst anno de 21ste eeuw, wat de vereisten zijn voor de functie van Griffier en in welke mate de rol van de Griffier veranderd.
 
Zoals aangegeven in de IPU strategie 2022-2026 zal de 145ste IPU Assembly in oktober 
worden gehouden in Rwanda, Afrika. 
 

 

<< Terug naar berichten