Parlementaire delegatie naar IPU - meeting Zwitserland

Melvin Bouva, MPA LLB, staat aan het hoofd van een parlementaire delegatie die van 14 tot en met 18 oktober 2018 deelneemt aan de 139th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings in Genève, Zwitserland.

De Surinaamse delegatie bestaat verder uit de leden Ingrid Karta – Bink en Rajiv Ramsahai en substituut-griffier mr. Dino Oedit. De substituut-griffier zal de griffiersmeeting bijwonen.

Tijdens deze vergadering zal er gediscussieerd worden over de huidige ontwikkelingen rond jongerenparticipatie in de verschillende landen. Ook zal er gedebatteerd worden over actuele uitdagingen. Uiteindelijk zullen er conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Meer dan 1300 parlementariërs en medewerkers wereldwijd zullen bijeenkomen in Genève, Zwitserland.

Onder de thema’s wetenschap, technologie en innovatie zullen de parlementen naast jongerenparticipatie meerdere onderwerpen bespreken. Hieronder vallen:

  1. Mensenrechten
  2. Terrorismebestrijding
  3. De Sustainable Development Goals (SDG’s) en
  4. Migratie

Deze vergadering wordt afgesloten op donderdag 18 oktober 2018 met een evaluatierapport over het debat over de algemene vergadering.

De IPU is een wereldorganisatie die samenwerkt met nationale parlementen, om vrede te waarborgen en positieve democratische verandering te bewerkstelligen door middel van politieke dialoog en concrete acties.

<< Terug naar berichten