Parlementaire delegatie naar 137ste IPU vergadering

Parlementaire delegatie naar 137ste IPU vergadering

Een delegatie onder leiding van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) Melvin Bouva MPA LLB, vertegenwoordigt het parlement op de 137ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in St. Petersburg, Rusland. Deze vergadering wordt van 14 tot en met 18 oktober gehouden. De delegatie bestaat verder uit de leden Dinotha Vorswijk BSc. en Rajiv Ramsahai.

De parlementariërs zullen “20th anniversary of the Universal Declaration on Democracy” herbevestigen door een resolutie aan te nemen. Deze resolutie handelt over het beschermen en promoten van de democratie, mensenrechten en rechtsregels. De verklaring is een mijlpaal en omvat de essentiële elementen van de democratie.

Het doel van de organisatie is het bijdragen tot de vrede en veiligheid in de wereld door politiek dialoog en parlementaire diplomatie; het parlement als essentiële instelling voor democratie en goed bestuur te versterken. Tijdens de conferentie zal er gedebateerd worden over het promoten van cultureel pluralisme en vrede door inter-geloof en inter-ethische dialoog.

Het belang voor deelname van de DNA is het versterken van de relatie en samenwerking met de IPU- landen. Het parlement zal de opgedane kennis en informatie bespreekbaar maken in het hoogste orgaan van staat ten behoeve van de Surinaamse samenleving en indien nodig aanpassen en of implementeren middels wetgeving.

<< Terug naar berichten