Leiding NJI brengt kennismakingsbezoek aan het parlement

Leiding NJI brengt kennismakingsbezoek aan het parlement

De leiding van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) en het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de leiding van De Nationale Assemblée (DNA).

Hoewel het NJP een adviesorgaan is van de regering, zegt assembleevoorzitter, drs. Jennifer Geerlings-Simons dat het NJP door gesprekken ook vraagstukken op agenda van de DNA kan krijgen. De vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva MPA LLB, benadrukt dat de relatie en het contact tussen de DNA en het Jeugdparlement verstevigd moeten worden zodat de instituten elkaar kunnen ondersteunen in hun werk. Belangrijk is nu, dat er wet- en regelgeving moet komen om het NJP een betere basis te geven.

De voorwaarden tot kandidaatstelling, verkiezingen en organisatorische zaken bij het NJP zijn onder andere vraagstukken die specifiek moeten worden opgenomen in de wet om het Jeugdparlement meer kans te geven om gehoord te worden. De DNA-voorzitter voegt eraan toe, dat er ook gekeken moet worden hoe partijpolitiek buiten het Jeugdparlement te houden. Mevrouw Simons benadrukt dat politiek niet fout is en dat jeugdparlementariërs voorkeuren mogen hebben, maar dat partij invloed in het jongeren instituut overbodig is.

De vicevoorzitter geeft verder aan, dat er ook kritisch gekeken moet worden naar het jongeren instituut, omdat die weinig aanslaat bij de doelgroep. De DNA-leiding heeft voorstellen gedaan aan het NJP om meer openbaarheid te geven aan de vergaderingen. Bij het kennismakingsgesprek zaten aan: Kelvin Koniki (NJP- voorzitter), Dinesh Parag (ondervoorzitter NJP), Zenani van Throo (eerste plaatsvervanger van de ondervoorzitter), Stephanie van Brussel (substituut-griffier NJI) en Sashiekala Parbhoe (wnd. directeur NJI).

<< Terug naar berichten