Directeur UNFPA brengt beleefdheidsbezoek aan voorzitter DNA

Directeur UNFPA brengt beleefdheidsbezoek aan voorzitter DNA

De directeur van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), mevrouw Alison Drayton, heeft op woensdag 7 juni 2017 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Geerlings-Simons. Tijdens dit bezoek is er onder andere gesproken over huiselijk geweld bij vrouwen in Suriname en de regio, tienerzwangerschap en ondersteuning van de familie voor verdere studie, training en financiële steun voor tienermoeders voor wie dit noodzakelijk is en mensensmokkel in de goudvelden van ons land. Ook de presentatie en belangrijkheid van data rond deze issues is besproken.

Verder is het belang van data ook besproken. Beide partijen zijn het erover eens dat data mede helpt bij het nemen van beslissingen. Voorzitter Simons vindt het belangrijk om over meer data van de besproken issues te beschikken om zo een beter inzicht te verkrijgen van het probleem. Dit zal verandering brengen in situaties in het land.

Afgesproken is te werken om organisaties te benaderen, die ingezet kunnen worden om dit probleem aan te kaarten, data te verzamelen en te presenteren. Op zo’n manier kunnen er vanuit het parlement stappen worden gezet, in samenwerking met het UNFPA, om de groep vrouwen die financiële steun nodig heeft te ondersteunen.

<< Terug naar berichten