Suriname gastland bij regionale ACP/EU meeting

Suriname gastland bij regionale ACP/EU meeting

Suriname is van 28 februari tot en met 2 maart 2019 het gastland voor de ACP/EU regionale vergadering. Het is niet de eerste keer dat er een ACP/EU meeting in Suriname wordt gehouden. In november 2012 is dit ook al het geval geweest, maar dan wel de algemene vergadering. Tot de ACP behoren de Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen, die gecategoriseerd zijn als ex-koloniën van Europese landen.

“De regionale meetings zijn bedoeld om dieper in te gaan op zaken en regionale issues te bespreken. Ook krijgen wij de gelegenheid om Suriname politiek opnieuw op de kaart te plaatsen. Los van het inhoudelijke is het ook goed boeren voor de business community wanneer er buitenlanders komen”, zegt drs. André Misiekaba, vaste vertegenwoordiger van de ACP/EU. De verwachting is dat ruim vijftig personen naar Suriname zullen afreizen. 

De voorbereidingen naar het regionale seminar zijn in volle gang. De vaste ACP/EU-vertegenwoordiger zegt dat Suriname ook de gelegenheid zal krijgen om het Economic Partnership Agreement (EPA-verdrag), op tafel te leggen. Suriname is één van de vijf landen die dit verdrag wel heeft getekend, maar niet geratificeerd heeft. Dit betekent dat De Nationale Assemblée er geen goedkeuring aan heeft gegeven. “Wanneer wij de EPA ratificeren zullen we overspoeld raken met producten uit Europa, terwijl wij aan de andere kant niet kunnen afzetten.” Eén van de punten die in het verdrag is opgenomen en waarin Suriname zich niet kan terugvinden is het feit dat er eerst toestemming nodig is van de Europese Unie (EU) om zaken te doen met grote handelspartners.

De Post-Cotonou overeenkomst, die nu actueel is, zal ook op de agenda van de regionale meeting in Suriname worden geplaatst. Deze overeenkomst regelt de relatie tussen de EU en ACP landen, maar expireert in februari 2020. De landen zijn overeengekomen om verder te gaan en zullen die ook bespreken tijdens het seminar in Suriname.

Ook de kwetsbaarheid van de Small Island Development States (SIDS) over de effecten van klimaatverandering staat op agenda. Suriname behoort ook tot de SIDS, omdat het land een lage kust heeft. Tijdens het seminar zal onder andere gesproken worden over maatregelen die getroffen moeten worden om de landen te beschermen.

<< Terug naar berichten