Parlementaire delegatie participeert aan 36 ste ACP-EU JPA vergadering

Parlementaire delegatie participeert aan 36 ste ACP-EU JPA vergadering

Een parlementaire delegatie neemt van woensdag 28 november tot en met woensdag 5 december 2018 deel aan de 36 ste ACP-EU vergadering in Cotonou, Benin. De delegatie bestaat uit de leden: André Misiekaba,delegatieleider tevens vaste vertegenwoordiger van de ACP/EU, Dew Sharman en Grace Watamaleo.

Deze parlementaire vergadering brengt gekozen vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap, leden van het Europees Parlement en de gekozen vertegenwoordigers van de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) samen.

Het Cotonou-akkoord legt de samenwerking tussen de Europese Unie en de ACP-landen vast. Het is het belangrijkste Europese instrument voor ontwikkelingssamenwerking, omvat hulpmiddelen en regelt de handels- en politieke relaties tussen de Europese Unie (EU) en haar partnerlanden.


Suriname is lid van de Afrikaanse, Caribische and Pacifische Staten (ACP). De ACP-landen hebben een formele samenwerking met de EU (Cotonou- Overeenkomst).

<< Terug naar berichten