DNA participeert in ACP/ EU vergadering in Brussel

DNA participeert in ACP/ EU vergadering in Brussel

De vaste vertegenwoordiger van de ACP/EU in De Nationale Assemblée (DNA), parlementariër drs. André Misiekaba, vertegenwoordigt de DNA van 20 tot en met 22 maart 2018 bij de 49ste vergadering van de ACP Parliamentary Assembly in Brussel, België. Tijdens deze vergadering zal over verschillende issues, de ACP /EU landen aangaande, worden gesproken. De bijeenkomst van de Afrikaanse, Caribische en Pacifische Staten en de Europese Unie (ACP/EU) heeft als primaire doelstelling het vergaren van informatie en kennisverrijking over wetgeving, beleid en begroting.

Effectieve participatie en het kenbaar maken van standpunten over de visie van Suriname, is belangrijk bij de deelname aan deze reguliere meeting. Verder kan de visie van de ACP worden meegenomen. Ook zal worden nagegaan hoe die te implementeren in wetgeving voor Suriname. Tijdens de vergadering zal ook aandacht worden besteed aan economische ontwikkeling, financiën en handel.

Suriname is lid van de ACP. Deze landen hebben een formele samenwerking met de EU, namelijk de Cotonou Overeenkomst. De overeenkomst legt de samenwerking tussen de EU en de ACP-landen vast en is het belangrijkste Europese instrument voor de ontwikkelingssamenwerking. Op de vergadering zal daarom ook over de toekomst van het Cotonou akkoord, dat in 2020 vervalt, gesproken worden.

<< Terug naar berichten