17 th Regional Meeting of the ACP- EU Joint Parliamentary Assembly geopend

17 th  Regional Meeting of the ACP- EU Joint Parliamentary Assembly geopend

In Suriname is op donderdag 28 februari 2019 de 17e regionale vergadering van de ACP-EU Joint Assembly geopend door parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons. Suriname is tot en met 2 maart 2019 het gastland voor deze vergadering. Tijdens deze meetings komen vertegenwoordigers van de ACP-EU bijeen om te praten over diverse actuele onderwerpen rond klimaatverandering en de gevolgen hiervan. Naast klimaatverandering staan op de agenda de bespreking van de Economic Partnership Agreement (EPA), veiligheid en de politieke situatie van de regio, energie, economische groei en werkgelegenheid.

Klimaatverandering is een grote zorg in het Caribisch gebied en staat hoog op de regionale agenda om oplossingen te zoeken voor de verwoestende effecten als gevolg daarvan. Suriname speelt een belangrijke rol in het aanpakken van de negatieve effecten van broeikasgassen op het milieu, zegt de vaste vertegenwoordiger van Suriname bij de ACP-EU, drs. André Misiekaba. De vaste ACP-EU vertegenwoordiger heeft in herinnering gebracht dat de regering twee weken terug een Klimaatconferentie heeft gehouden, die heeft geresulteerd in de aanname van de Paramaribo Joint declaration.

“Als wij niet vasthouden aan de stijging van de wereldtemperatuur om  onder twee graden boven het pre-industrieel niveau te blijven wonen, zouden veel soorten ecosystemen met een beperkt aanpassingsvermogen en de mensen die afhankelijk zijn van hun functies en diensten, vooral inheemsen, lokale gemeenschappen, plattelandsvrouwen en kinderen onder een zeer hoog risico komen te staan. Het is dus nu tijd om te handelen”, zegt Misiekaba. De ontwikkelde landen, de grootste vervuilers, moeten volgens de volksvertegenwoordiger hun verantwoordelijkheid nemen en geld op tafel leggen.

 In haar openingstoespraak heeft parlementsvoorzitter aangegeven dat het in de afgelopen decennia normaal is dat parlementen in diverse landen bijeenkomen om gemeenschappelijke problemen, specifieke uitdagingen en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken die wederzijds voordeel kunnen bieden. Dit is volgens de assembleevoorzitter een prestatie in de 20ste eeuw.

De assembleevoorzitter vindt het echter zorgelijk dat grote landen zich terugtrekken uit samenwerkingsverbanden en overeenkomsten die de wereld ordelijk moeten houden. Daarom is het voor ACP-landen belangrijk om samen te werken en hieruit wederzijds voordeel te halen.

Statement van de Hon. Joseph Owona Kono

<< Terug naar berichten