APB afgesloten met moties

APB afgesloten met moties

De Nationale Assemblée heeft de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op donderdag 3 november 2022 afgesloten met het in stemming brengen van drie moties. De eerste motie is toegelicht door fractieleider drs. Ronny Asabina. Deze motie is verworpen met 26 stemmen tegen en 12 vóór. De tweede motie is toegelicht door Melvin Bouva MPA LLB en verworpen met 27 stemmen tegen 11 stemmen vóór. De laatste motie is gemotiveerd door lid Obed Kanape en aangenomen met 27 stemmen vóór en 12 tegen.

“Dat wil zeggen dat de regering wordt opgeroepen het beleid voort te zetten, conform deze motie”, vertaalt de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B de stemming.

Aan het eind van de vergadering zegt president Chandrikapersad Santokhi dat de regering heeft geluisterd naar alle moties. Alle moties hebben het ontwikkelen van Suriname als doel. “ Als regering nemen we de goeie zaken in alle moties mee”.

De APB wordt gehouden als voorloper op de behandeling van de begrotingswetten. Tijdens de APB gaan verschillende fracties in op de uitgesproken jaarrede van de president die op donderdag 29 september 2022 heeft plaatsgevonden.

Klik op onderstaande links voor de moties:

- verworpen motie Asabina

- verworpen motie Bouva

- aangenomen motie Gajadien

<< Terug naar berichten