Algemene Defensie bond VRM roept hulp DNA in

Algemene Defensie bond VRM roept hulp DNA in

De Algemene Defensie bond VRM, bestaande uit het bestuur van de bond van militairen, ex- militairen, gepensioneerden en burgerpersoneel van het ministerie van Defensie, heeft op maandag 14 november 2022 een petitie overhandigd bij De Nationale Assemblée (DNA). De petitie is door de griffier van het parlement, Ruth de Windt in ontvangst genomen.

De Algemene Defensie bond VRM maakt zich ernstig zorgen over de toekomst en het bestaansrecht van alle leden en vragen daarom aandacht voor het salaris en de toelages. De bond is van mening dat er tussen theorie en praktijk een discrepantie bestaat vanwege het feit dat de andere gewapende machten veel meer ontvangen aan salaris dan de militairen. Zo ontvangen zij overwerkvergoeding en andere toelages, waaronder: Voedingstoelages, vervoerstoelages, huishuurvergoeding, gezinstoelages, telefoontoelage, vakantie uitkeringen, premies, standplaatstoelages en persoonlijke toelages, waardoor zij een beter netto nominaal overhouden.

Om deze redenen heeft de bond het parlement benadert met het verzoek een nominale verhoging van 150% aan de orde te stellen, zodat dit een prioriteit wordt van de regering.

Na de overhandiging heeft de griffier aangegeven dat zij de petitie zal doorsturen naar de voorzitter van het parlement Marinus Bee MSc. LL.B, om dit zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

<< Terug naar berichten