• Home
  • Nieuws
  • Aanvulling op de Wet; Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022

Aanvulling op de Wet; Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022

Aanvulling op de Wet; Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022

In de wet van 12 oktober 2022, houdende vaststelling van een belasting over de toegevoegde waarde (Wet Belasting Toegevoegde Waarde 2022) is door een technische fout het derde lid van artikel 4 niet opgenomen.

Het derde lid luid alsvolgt: “in afwijking van bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt het tarief van de belasting 25 (vijfentwintig) procent op de goederen die zijn genoemd in de bij wet behorende bijlage 3”. Het doel van deze wet is namelijk het vaststellen van regels betreffende een belasting over de toegevoegde waarde.

Om dit aan te vullen in het bekrachtigd en gepubliceerd exemplaar, heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B, aan de president van de republiek Suriname, Chan Santokhi, gevraagd de aanvulling alsnog in de wet te doen.

<< Terug naar berichten