Wetten 2021

*  Wetten 2021

 

S.B. nummer

Titel

S.B. 2021 no. 6

Wet van 12 januari 2021, houdende vaststelling van de staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2020 (Wet Staatsbegroting 2020).

S.B. 2021 no. 19 WET van 28 januari 2021, houdende regels inzake de bescherming van de voedselveiligheid alsmede de oprichting van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname. (Wet NIVS).
S.B. 2021 no. 20 Wet wijz. Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151)
S.B. 2021 no. 24 Overeenkomst "Vrijstelling Visumvereiste Houders van Nationale Paspoorten tussen de Reg Rep Suriname en Reg Republiek Chili" bij notawisseling
S.B. 2021 no. 28 WET van 23 februari 2021, houdende nadere wijziging van de Muntwet 1960 (G.B. 1960 no. 38, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 90)
S.B. 2021 no. 43

"Inter-American Convention on Protecting Human Rights of Older Persons"

S.B. 2021 no. 44

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 26 maart 2021 PB. no. 22/2021, inzake bekrachtiging van de "Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Suriname en de regering van de Republiek Estaland inzake vrijstelling van de visumplicht voor houders van Diplomatieke Paspoorten".

S.B. 2021 no. 45

"Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek inzake Wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging van Rechterlijke beslissingen en Authentieke Akten in Burgerlijke Zaken, Den Haag, 27 augustus 1976" tot Aruba, Curaocao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

S.B. 2021 no. 53

WET van 8 april 2021, houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170).

S.B. 2021 no. 65

WET van 05 mei 2021, houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap "Suriname National & Foreign Investment NV, afgekort SNFI N.V." (Machtigingswet "Suriname National & Foreign Investment NV, afgekort SNFI N.V.")

S.B. 2021 no. 79 PRESIDENTIEEL BESLUIT van 10 juni 2021 PB. no. 44/2021, inzake bekrachtiging van de "Raamwerkovereenkomst inzake Samenwerking en Vriendschap tussen de regering van de republiek Suriname en de regering van de Franse Republiek".
S.B. 2021 no. 81 PRESIDENTIEEL BESLUIT van 10 juni 2021 PB. no. 45/2021, inzake bekrachtiging van de "Agreement Concerning Co-operation in Suppressing Illicit Maritime and Air Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances in the Caribbean Area".
S.B 2021 no. 98

PRESIDENTIEEL BESLUITvan 23 juli 2021 PB. No. 54/2021, houdende bekrachtiging van de wet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de "United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)"

S.B. 2021 no. 105 Wet houdende 6 augustus 2021, houdende verlenging termijn van de Burgerlijke Uitzonderingstoestand in de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151), zoals gewijzigd bij S.B. 2021 no. 20 (Wet Verlenging Burgerlijke Uitzonderingstoestand augustus 2021)
S.B. 2021 no. 107 WET van 12 augustus 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997, no 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 11).
   
S.B. 2021 no. 118 WET van 27 augustus 2021, houdende intrekking van de Wet van 05 april 2012, inzake wijziging van de Amnestiewet 1989 (S.B. 1992 no. 68)(S.B. 2012 no.49).
S.B. 2021 no. 149 PRESIDENTIEEL BESLUIT van 5 november 2021 P.B. no. 72/2021 houdende wijziging van het Presidentieel Besluit van 2 januari 2021 PB no. 01/2021 inzake de uitvoering van artikel 6 lid 1 van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) (S.B. 2021 no. 01)