Wetten 2013

S.B. nummer

Titel

S.B. 2013   no. 23

WET van 11 februari 2013, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan PEARSON, KIM SADDIKA STANTON en 49 anderen.

 

S.B. 2013   no. 24

WET van 11 februari 2013, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan WANG, QIONGZHENG en 49 anderen.

 

S.B. 2013   no. 25

WET van 11 februari 2013, houdende wijziging van de Wet van 1 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan  ZHANG, GUOXIANG  en   249 anderen  (S.B. 2000 no. 32).

 

S.B. 2013   no. 26

WET van 11 februari 2013, houdende wijziging van de Wet van 1 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan BLOUNT, SANDRA BERNADETTE  en 365 anderen (S.B. 2000 no. 30).

 

S.B. 2013   no. 27

WET van 11 februari 2013, houdende wijziging van de Wet van   23 juni 2011, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan LALL, DEOCHARRAN en 49 anderen  (S.B. 2011 no. 83).

 

S.B. 2013   no. 28

WET van 11 februari 2013, houdende wijziging van de Wet van  01 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan CHEN, GUOQIANG (CHEN, GUOGIANG) en 205 anderen (S.B. 2000 no. 31).

 

S.B. 2013   no. 29

WET VAN 19 FEBRUARI 2013 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN  29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING (S.B. 2012 NO. 99).

 

S.B. 2013   no. 30

WET VAN 19 FEBRUARI 2013 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN DEFENSIE (S.B. 2012 NO.100).

 

S.B. 2013   no. 31

WET VAN 19 FEBRUARI 2013 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE   07-E AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN (S.B. 2012 NO. 102).

 

S.B. 2013   no. 32

WET VAN 19 FEBRUARI 2013 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 08-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE (S.B. 2012 NO. 103).

 

S.B. 2013   no. 33

WET VAN 19 FEBRUARI 2013, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 09- DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ (S.B. 2012 No. 104).

 

S.B. 2013   no. 34

WET VAN 19 FEBRUARI 2013, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE    10-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN (S.B. 2012 NO. 105).

 

S.B. 2013   no. 35

WET VAN 19 FEBRUARI 2013, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT DE VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU (S.B. 2012 NO. 106).

 

S.B. 2013   no. 36

WET VAN 19 FEBRUARI 2013, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT DE VASTSTELLING VAN DE 13-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING (S.B. 2012 No. 108).

 

S.B. 2013   no. 37

WET VAN 19 FEBRUARI 2013, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN (S.B. 2012 No.110).

 

S.B. 2013   no. 38

WET VAN 19 FEBRUARI 2013,HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 16-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME (S.B. 2012 NO. 111)

 

S.B. 2013   no. 39

WET van 20 februari 2013, houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten (Tabakswet).

 

S.B. 2013   no. 49

WET van 13 maart 2013, houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Indonesië inzake het Vermijden van Dubbele Belasting en het Voorkomen van het Ontduiken van Belasting met betrekking tot Belastingen naar het Inkomen (Vermijding van Dubbele Belasting Overeenkomst tussen Suriname en Indonesië).

 

S.B. 2013   no. 51

WET van 13 maart 2013, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan HUANG, XIANRI en 49 anderen.

 

S.B. 2013   no. 52

WET van 13 maart 2013, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan DEOLALL, SAMMY en 49 anderen.

 

S.B. 2013   no. 53

WET van 13 maart 2013, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan SINGH, KESHWAR en 49 anderen.

 

S.B. 2013 no. 54

WET van 13 maart 2013, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan CHEN, SIQIANG en 49 anderen.

 

S.B. 2013   no. 63

WET van 8 april 2013, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot “The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978”.

 

S.B. 2013   no. 64

WET VAN 26 FEBRUARI 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE 01-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE.

 

S.B. 2013   no. 65

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2013   no. 66

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING.

 

S.B. 2013   no. 67

WET VAN 26 FEBRUARI 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN DEFENSIE.

 

S.B. 2013   no. 68

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2013   no. 69

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOTVASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN.

 

S.B. 2013   no. 70

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE.

 

S.B. 2013   no. 71

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 09-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ.

 

S.B. 2013   no. 72

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

 

S.B. 2013   no. 73

WET VAN 26 FEBRUARI 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU.

 

S.B. 2013    no. 74

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 12-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING.

 

S.B. 2013    no. 75

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 13-E AFDELING VAN DE  BEGROTING VAN  UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING.

 

S.B. 2013   no. 76

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN  VOLKSGEZONDHEID.

 

S.B. 2013   no. 77

WET VAN 26 FEBRUARI 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE 15-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN  OPENBARE WERKEN.

 

S.B. 2013   no. 78

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 16-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME.

 

S.B. 2013   no. 79

WET VAN  26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER.

 

S.B. 2013   no. 80

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN.

 

S.B. 2013   no. 92

WET van 6 mei 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een overeenkomst tot nadere wijziging en aanvulling op Delfstoffen-overeenkomst van 7 april 1994 met Grasshopper Aluminum  Company N.V. en Cambior Inc. (S.B. 1994 no. 22, zoals gewijzigd bij S.B. 2002 no. 115).

 

S.B. 2013   no. 141

WET van 23 juli 2013, houdende goedkeuring van de “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con La Democracia”.  

 

S.B. 2013   no. 154

WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen en andere  geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden en de Secretaris van de Rekenkamer van Suriname (Wet Financiële Voorzieningen Rekenkamer van Suriname 2013).

 

S.B. 2013   no. 162

WET van 10 september 2013,  houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende het gebied bekend als Merian, district Sipaliwini. (Wet Merian Goudproject).

 

S.B. 2013   no. 171

Wet van 3 oktober 2013  tot vaststelling van de rechtmatigheid van de Rekenkamer van Suriname en de rechtspositie van de Voorzitter en leden voor de periode van 1 juni 2008 tot en met 31 maart 2011 (Wet rechtmatigheid en rechtspositie Rekenkamer van Suriname voor de periode  1 juni 2008 tot en met 31 maart 2011).