Ontwerpwet Wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 september 2018

Soort ontwerpwet: ontwerp van de regering

Commissieleden van rapporteurs: W. Asadang (Vz.), A. Gajadien, G. Sapoen, G. Rusland, P. Kensenhuis, I. Karta - Bink, J. Vreedzaam, M. Bee,  A. Abdoel

Vaste toehoorders: M. Abdoel, G. Watamaleo

Doel van de wet: Het wijzigen van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum Company LLC van 27 januari 1958 zoals gewijzigd op 19 mei 1959. Deze wijziging is noodzakelijk ten behoeve van de vervroegde beëindiging van de Overeenkomst alsmede om de gevolgen van die beëindiging te regelen.

Finale concepten transactie documenten tussen de Republiek Suriname en Alcoa (Ned): Link

Finale concepten transactie documenten tussen de Republiek Suriname en Alcoa (Eng): Link

Preadvies: link preadvies