Ontwerpwet "Paris Agreement"


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 2 februari 2018

Commissie van Rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), M. Bee, G. Watamaleo, P. Etnel, R. Hopkinson, R. Nurmohamed, S. Afonsoewa.

Doel van de wet: Het doel van onderhavige ontwerpwet is de goedkeuring van de Paris Agreement (Verklaring van Parijs?) De Verklaring van Parijs is een internationaal akkoord dat in maart 2005 in Parijs werd goedgekeurd door meer dan honderd regeringen van donor- en ontwikkelingslanden en door meerdere multilaterale instellingen.

Suriname heeft deze Verklaring ondertekend op 22 april 2016.

Ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet dienen alle overeenkomsten aan de goedkeuring van De Nationale Assemblée te worden voorgelegd.