Ontwerpwet Ontslagwet 2018


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 06-04-2018

Commissie van Rapporteurs: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld, S. Afonsoewa.

Preadvies: link preadvies 12 juni 2018

Doel van de wet: De bedoelding is dat deze wet meer uitsluitsel biedt over met name de verboden ontslaggronden die hun oorsprong vinden in de mensenrechten en verdragen van de VN en de ILO. De verwachting is dat de uitbreiding van de bepaling met betrekking tot de ontslaggronden, de ontslagpraktijk zowel binnen de administratie als bij de rechterlijke macht aanzienlijk zullen beïnvloeden.