Ontwerpwet Milieu Raamwet


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 januari 2019

Commissie van Rapporteurs: M. Bouva, J. Simons, C. Breeveld, A. Gajadien, A. Abdoel.

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Doel van de wet: om in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname een beleidsstrategie en milieustrategie te ontwikkelen die een evenwichtige balans creëert tussen economische groei en milieu bescherming teneinde te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaams volk.

Preadvies: link preadvies