Ontwerpwet houdende ontkoppelen van de maandelijkse schadeloosstelling van de Ministers van de maandelijkse bezoldiging van een Directeur van een departement


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 september 2018

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: S. Samidin (Vz), D. Sharman, K. Gangaram Panday, P. Etnel, W. Asadang, D. Pokie, R. Sapoen

Doel van de wet: Maatschappelijke omstandigheden maken het noodzakelijk om het voornemen van de President  als hoofd van de Regering om de maandelijkse schadeloosstelling van Ministers te handhaven op de huidige schadeloosstelling. Dit voornemen wordt daadwerkelijk waar gemaakt, middels nadere wijziging van de Wet van 1 september 1994, S.B.1994 no.78, houdende nadere wijziging van de "Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers" (S.B.1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.55).