Ontwerpwet houdende ontkoppelen maandelijks inkomen v/d President en de Vice-President van de Rep Suriname en v/d maandelijkse schadeloosstelling van een Minister


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 september 2018

Commissie van rapporteurs: S. Samidin (Vz), D. Sharman, K. Gangaram Panday, P. Etnel, W. Asadang, D. Pokie, R. Sapoen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Doel van de wet: De maatschappelijke omstandigheden maken het noodzakelijk om het voornemen van de President als hoofd van de Regering om het maandelijks inkomen van de President en Vice - President te handhaven op het huidig inkomen, daadwerkelijk waar te maken, middels nadere wijziging van de Wet van 1 september 1994, S.B.1994 no.79, houdende nadere wijziging van de  "Wet Financiële Voorzieningen President en Vice-President (S.B.1988 no. 55, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.58).

Preadvies: link preadvies