Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting


<< Terug naar overzicht

Datum: 21 augustus 2019

Commissie van rapporteurs: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo, W. Asadang.

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden hun aangiften elektronisch aan te bieden. Het is noodzakelijk parallel met de Inkomstenbelasting 1922 de wet voor wat betreft de bepalingen met betrekking tot aangiften aan te passen. De wijzigingen zullen nader worden toegelicht.