back menu

Waarnemend voorzitter Sharman ontvangt boek over BTW

14-06-2024

Het boek getiteld: Wet Belasting over de toegevoegde waarde 2022, is nu ook te vinden in de bibliotheek van De Nationale Assemblée (DNA). Het eerste exemplaar van het boek is afgelopen week overhandigd aan de waarnemend voorzitter van DNA, drs. Dew Sharman.
Het boek dat is uitgegeven door KGL Tax & Legal heeft een geconsolideerde tekst van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (Wet BTW). Het omvat alle wetswijzigingen, de Memorie van Toelichting op elke wijziging, alsook alle door de minister van Financiën en Planning op basis van Wet BTW uitgegeven beschikkingen. Het is een overzichtelijke leidraad voor ondernemers, juristen, beleidsmakers, studenten en andere geïnteresseerden.


De Wet BTW, die op 30 augustus 2022 door het parlement werd aangenomen, trad op 1 januari 2023 in werking. Na twee ingrijpende wetswijzigingen bleek de oorspronkelijke wettekst verwarrend te zijn voor zowel professionals als het bredere publiek.
KGL Tax & Legal zegt zorgvuldig alle wijzigingen te hebben verwerkt tot een doorlopende tekst, waardoor de huidige versie van de Wet BTW nu in een ordelijke stijl te consulteren is.
De uitgever hoopt dat deze uitgave een waardevolle bron zal zijn voor een ieder die betrokken is bij de BTW en zal bijdragen aan een beter begrip van deze wet.

Meer nieuws