back menu

Covab-directie bespreekt financieringsproblemen studenten met parlementsvoorzitter

13-06-2024

Het huidig financieringsmodel is een bottleneck voor de studenten van De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (Covab). De directie bestaande uit Angele Wallerlei-Kumbangsila (directeur) Winamba Bamoeje (Manager opleidingen Paramaribo) en Lucien Stella (Onderdirecteur Administratieve Diensten) hebben dit probleem onder de aandacht gebracht van de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc LLB.

De directie heeft de voorzitter woensdag 12 juni 2024 voorgehouden dat vele studenten en of hun ouders niet in staat zijn de opleiding te betalen. Het huidige studiefinancieringssysteem via de Nationale Ontwikkelingsbank vereist een borgsteller, wat een grote barrière is.

Er is voorgesteld om de studenten in aanmerking te doen komen voor de Monikarta. Dit zal besproken worden met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). De voorzitter heeft de benodigde documenten ontvangen en zal die delen met de vaste parlementaire commissies voor 1. Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, 2. SoZaVo 3. Financiën en planning om de begroting van Covab en mogelijke oplossingen te bespreken.

Meer nieuws