Begrotingsbehandeling wordt voortgezet

Begrotingsbehandeling wordt voortgezet

Op maandag 13 mei 2019 wordt de Begrotingsbehandeling voortgezet. Aan de orde is de eerste ronde voor de regering. De vergadering van maandag 1 april wordt voortgezet.  Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten van alle 16 ministeries behandeld. De ontwerp Staatsbegroting is op 1 oktober 2018 ingediend.

De Commissie van Rapporteurs betaat uit de leden: drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, drs. Oesman Wangsabesari, Diana Pokie, drs. Celsius Waterberg, Carl Breeveld BTh, Jennifer Vreedzaam, drs. William Waidoe, Wendell Asadang BSc, dr. Gregory Rusland, mr. Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves jardin de Ponte, drs. Rossellie Cotino MSc, Krishnakoemarie Mathoera MPA en Yvonne Maabo.

De vergadering is uitgeschreven voor 9 uur ’s morgens.

<< Terug naar berichten