back menu

OPENBARE VERGADERING O.06

21-01-2020 | 11:00

(Voortzetting agenda van donderdag 19 december 2019)

 


09. Behandeling van de ontwerp-wet houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie (Huurwet woonruimte 2018). (Initiatiefvoorstel ingediend dd 31/08/18 door de leden J. Simons en R. Cotino).
C.v.R. de leden: S. Afonsoewa (Vz), M. Jogi, Y. Maabo, D. Pokie, S. Samidin, P. Etnel en
J. Wielzen.


10. Behandeling van de ontwerp-wet houdende regels inzake de teelt van hennep ten behoeve van industriële doeleinden en wijziging Wet Verdovende Middelen (Wet Industriële Hennepteelt) (Initiatiefvoorstel ingediend dd 31/08/18 door het lid R. Hopkinson).
C.v.R. de leden: M. Abdoel (Vz), J. Kalloe, H. Sandjon, I. Karta-Bink, W. Asadang, M. Jogi en R. Ramsahai.


11. Rondvraag


12. Sluiting