back menu

OPENBARE VERGADERING O.05

20-01-2020 | 14:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijgd bij S.B. 2017 no. 85)

C.v.R. de leden: R. Cotino (Vz), K. Mathoera, A. Nading, R. Brunswijk, K. Gangaram-Panday, C. Breeveld en G. Snip.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting